Alt Yapı

Bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, su, elektrik gibi döşemlerin tümü veya toplumun ekonomik yapısını oluşturan ve insan bilincinden bağımsız olarak biçimlenen üretim ilişkilerinin tümüne alt yapı denir.

 

Firmamız; faaliyetlerini yürüttüğü alanlarda, modern çağın tüm gereksinimlerini karşılayacak alt yapı tesislerini de en mükemmel şekilde inşa etmektedir.

 

Yol

Şirketlerimiz, faaliyet gösterdiği alanlarda ihtiyaç duyulan tüm yolların yapımını da kendisi yapmaktadır. Tasarı aşamasında trafik yoğunluğunun ne olacağı, yolu ne türden araçların kullanacağı ve ortalama hızlarının ne olacağı incelenir. Toprağın ve zeminin niteliğini açığa çıkarmak için gerekli zemin araştırması en ince detayına kadar yapılır.

 

Su

İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan isale hatları inşaatı en uygun şartlarda inşa edilmektedir.

 

Kanalizasyon

Kanalizasyon çalışmalarımız; son teknik araç ve makineler ile titizlikle yapılmaktadır. Çalışmalarımızda; tüm sorunlarınız kesin olarak çözüme kavuşturulmakta ve müşteri memnunuiyetinin sağlanması için gerekli olan tüm işlemler, iş bittikten sonra da özenle takip edilmektedir.

 

Atık su ve yağmur suyu hatları

Atık su ve yağmur suyu için ayrı ayrı plan ve proje hazırlanarak tüm kanallar detaylandırılmaktadır. Bu planlarda toplayıcı, taşıyıcı ve kolektör kanal güzergahları ile birlikte varsa terfi hatları da belirtilmektedir. Toplama havzaları ve uç debilerini de gösterecek şekilde yağmur suyu ve atık su sistemleri için ayrı ayrı planlar hazırlanmaktadır. Plan ve kesitlerin düzenlenmesi sırasında baca yerleri ile eğim ve çapın değiştiği noktalardaki kotlar için haritalardaki mevcut kotlar ve tesviye eğrilerinden faydalanılır.

 

Her kanala su veren bölgelerin su toplama alanlarını, ölçülen alanların yüzölçümleri ile birlikte sınırlarını da belirten, akış yönleri, yol kırmızı kotu, kanal akar kotu, baca numaraları, iki baca arası uzaklık, eğim, çap, kesit ve kanal tipleri, kontrol bacaları yağmur suyu giriş bacaları, ızgaraları ve gerekli detay projeleri içeren planlar hazırlanmaktadır.

 

Elektrik, telefon ve doğalgaz

Şirketlerimiz; Akpınar Sanayi Bölgesi içindeki fabrika ve iş merkezleri, ofis ve yönetim binaları, akaryakıt istasyonları, her türlü alışveriş merkezleri, şehir kulübü, spor tesisleri, çay bahçeleri ve benzeri tesislerin elektrik, telefon ve doğalgaz ihtiyaçlarına cevap verecek plan ve projelerin yapımı ile kurulumlarını en profesyonel bir şekilde yerine getirmektedir.

 

Hafriyat işleri

Şirketlerimiz , toplu konut, farika, sanayi tesisleri, iş merkezleri, alt yapı ve benzeri hafriyat işlerinde hizmet vermektedir. Modern ve yüksek kapasiteli makine parkımız ve deneyimli teknik kadromuzla her türlü hafriyat İşlerine kısa sürede çözüm üretmekteyiz. Hafriyat işi öncesi bölgenin jeolojik yapısı incelenerek, işin zaman ve maliyet çalışması gerçekleştirilir.

 

Kazıklı sistemler

Şirketlerimiz; fore kazık, çakma kazık, jet grouting, mini kazık, ankraj, iksa sistemleri ve benzeri konularda faaliyet göstermektedir. Bu çerçevede firmamız, fabrika, iş merkezi ve konut gibi inşa edilecek yapıların temel mühendisliği projesinde ve zemin etüdü, zemin ıslahı, kazıklı temeller ve derin kazı destekleme konularında hem proje hazırlamakta, hem de  uygulama yapmaktadır.

 

Her türlü izolasyon işleri

Yapıların uzun ömürlü olabilmesi, sağlıklı, konforlu ve güvenli bir ortam sağlayabilmesi için, iç ve dış etkenlere karşı doğru bir şekilde korunması gerekmektedir. Söz konusu iç ve dış etkenlerden korunabilmenin en etkin yolu izolasyon yani yalıtımdır. Yapmış olduğumuz tüm tesislerde, gerek oluşturulan tasarımlar, gerekse kullanılan malzemeler ile müşteri memnuniyetini ve uzun sürede maliyet avantajlarını sağlamaktayız.

 

Peysaj işleri

Şirketlerimiz; geniş kapsamlı peysaj işleri yanında, inşa ettiği tesislerin çevresinde ihtiyaç duyulan her türlü peysaj işlerini de yapmaktadır.

  
Sayfa Başı