Oryantasyon

  • Şirketimize yeni katılan personel, istihdam edileceği birimin işleyişi ve genel bilgileri yanında yerleştikleri pozisyonun nitelikleri, birikimleri ve görev tanımlarının aktarıldığı oryantasyon sürecinden geçerler.
  
Sayfa Başı